اعتبار مدرک QAS

معرفی مدرک بین المللی QAS مدرک بین المللی QaS انگلستان با برند رسمی  QASCERT یک مرکز مستقل صدور گواهینامه ثبت گواهینامه (CB) است که توسط سازمان اعتباردهی ASCB – Accreditation Service for Certifying Bodies-EUROPE اتحادیه اروپا تائید صلاحیت شده است. در نتیجه … ادامه یافت

اعتبار مدرک Qal

اعتبار مدرک Qal مدرک Qal انگلستان با برند رسمی QAL-UK (Quay Audit Limited) QALCERT یک مرکز مستقل صدور گواهینامه ثبت گواهینامه (CB) است که توسط سازمان اعتباردهی ASCB – Accreditation Service for Certifying Bodies-EUROPE اتحادیه اروپا تائید صلاحیت شده است. در نتیجه … ادامه یافت