برگشتن به ایمنی عمومی
فروش!

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

580.000 تومان

دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

توضیحات

دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776

ISO17776

دوره ی آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 در قسمت آموزش خدمات مدیریت خطر در آکادمی ایمنی و بهداشت صنعتی بصورت مجازی و غیرحضوری ارائه شده است. از این رو، دوره ی آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 یکی از پرطرفدارترین دوره های ارائه شده در آکادمی ایمنی و بهداشت صنعتی و هنرجویان زیادی را به خود جذب کرده است. هنرجو در پایان دوره ی آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776، بعد از قبولی در آزمون و دریافت مدرک بین المللی معتبر می تواند مستقیما وارد بازار کار شده و درآمد مناسبی را برای خود ایجاد نماید.

متقاضیان محترم تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 توجه بفرمایند کل هزینه پرداختی دوره بابت مدرک بین المللی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 بوده و سایر خدمات (شامل ارسال جزوه pdf، آزمون آنلاین، پست مدرک داخل لوح و …) کاملا رایگان است. مدرک دوره تخصصی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 دارای تاییدیه از مرجع ASCB ، دارای برگه مخصوص، ریجستر آنلاین (در سایت دامنه uk) ،مهر برجسته، هالوگرام اختصاصی با گارانتی صددرصدی معتبر بودن و بین المللی بودن است که مناسب جهت تکمیل رزومه شغلی، افزایش حقوق و رتبه، مهاجرت، ارایه به سفارت های خارجی (بدون نیاز به ترجمه) و … می باشد.

نام دوره دوره تخصصی آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776

همراه با مدرک بین الملی قابل انتخاب دوره (یک مدرک)

توضیح دوره دوره ی آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776

شناسايي و ارزيابي مخاطرات ايمني و بهداشت شغلي كاركنان و اولويت بندي آنها جهت طراحي روش هاي مؤثر و كارآمد كنترلي به منظور به حداقل رساندن پيامدهاي منفي براي كاركنان و
بازنگري و پايش نتايج آنها ضروري مي باشد. و در نتيجه دامنه كاربرد اين روش مخاطرات ايمني و بهداشت شغلي كليه كاركنان، پيمانكاران، بازديد كنندگان و به طور كلي تمامي افرادي كه به محيط
كار اين مجتمع دسترسي دارند را در بر مي گيرد.

شناسايی خطرات و ارزيابی ريسک

به منظور ايجاد اطلاعات لازم جهت کمک به تصميم گيری در مورد نياز به اعمال اقدامات کاهش ريسک می باشد.

اقدامات کاهش ريسک

1– پيشگيری از رويدادها (يعنی کاهش احتمال وقوع)

2-کنترل رويدادها (يعنی محدودکردن وسعت و طول مدت يک رخداد خطرناک)

3-کاهش اثرات (يعنی کاهش پيامدها ) باشد.

اقدامات پيشگيرانه از قبيل استفاده از طراحي های ذاتاً ايمن تر و تضمين يکپارچگی دارائيها در صورت امکان می بايست مورد تاکيد قرار گيرد.

روشهای شناسايی خطر و ارزيابی ريسک

سطح و حدود فعاليتهای شناسايی خطر و ارزيابی ريسک بسته به مقياس و عمر تأسيسات در هنگام انجام فرايند ارزيابی و شناسايی متغير می باشد.

برای تأسيسات ساده تر مانند تسهيلات فراورش محدود، می توان به آئين نامه ها و استانداردهای شناخته شده به عنوان مبنای مناسبی که منعکس کننده تجربيات صنعتی در اين موارد است، اتکاء کرد.

چک ليستها

چک ليستها می بايست توسط نيروهای مجرب آشنا به طراحی و عملکرد تسهيلات و رويه ها  و استانداردهای شرکتی و صنعت تهيه شود. کارکنان کم تجربه تر می توانند از چک ليستها استفاده کنند، هر چند که اثربخشی تکنيک چک ليست به تجربة تهيه کنندگان آن و تلاش استفاده کنندگان بستگی دارد و قالب خلاقی برای شناسايی و ارزشيابی خطرات جديد در مواردی که تجربه وجود ندارد، محسوب نمی شود.
آئين نامه ها و استانداردها

آئين نامه ها و استانداردها دانش و تجربة گردآمده را منعکس می کنند که بر اساس عمليات انجام شده در سطح شرکت، ملی يا بين المللی جمع آوری شده اند. اين مدارک دروس آموخته شده از طراحي های قبلی، ارزيابي های خطرات و ريسک و بررسی حوادث و رويدادها را منعکس می کنند. در نتيجه شامل ارزيابی ذاتی خطرات و ريسک می باشند، زيرا خطرات پيشتر شناسايی شده و روشهای استاندارد کنترل و کاهش آنها تعريف شده است.
روشهای بازنگری ساختاری

هرجا که استفاده از ارزيابی ريسک و خطر بر اساس تکنيکهای بازنگری ساختاریStructural Review Techniques، مورد نياز باشد، رهنمودهای زير می توانند برای انتخاب روش مناسب به کار روند.
شناسايي خطر (HAZID)

HAZID تکنيکي است براي شناسايي تمامي خطرات بارز مرتبط با فعاليت مورد نظر.

اين فرايند در درجة نخست عبارتست از شناسايي تمامي پيامدهاي ناخواسته که ممکن است روي دهد و سپس شناسايي خطراتي که در صورت تحقق، سبب ايجاد آن پيامد مي شوند.  معمول است کليه خطراتي که منطقاً قابل پيش بيني اند، بدون توجه به بارز بودن يا نبودن ريسک آنها، در فهرست خطرات گنجانده شوند.

پس از تهيه فهرست اوليه خطرات، بارز بودن يا نبودن هريک مورد ارزيابي بيشتر قرار می گیرند.
تحليل مقدماتي خطر (PHA)

PHA اغلب براي ارزيابي اوليه خطرات يک پروژه که در مراحل اوليه نظري و مهندسي قرار دارد، به کار مي رود. این روش به تکميل جزئيات طراحي نياز ندارد، اما شناسايي خطرات محتمل را در مراحل اوليه امکان پذير مي سازد و در نتيجه به انتخاب پرمزيت ترين نحوه آرايش تسهيلات و تجهيزات کمک مي کند.
تحليل خطرات شغلي (JHA)

Job Hazard Analysis يک روش کيفي براي ارزيابي ريسکهاي مرتبط با يک کار خاص به منظور تصميم گيري در مورد احتياط ها و تدارکات غيرمترقبه است (اقدامات كنترلي) که براي کاهش ريسک بايستي انجام شود.
تحليل درخت خطا (FTA)

FTA يک تکنيک ارزشيابي است که از آن مي توان براي تعيين علل مختلف يک رخداد خطرناک پيش بيني شده، استفاده مي شود.

اين تکنيک براي شناسايي علل خرابي تجهيزات تدوين شده و در ابتدا به عنوان ابزاري جهت ارزيابي قابليت اعتماد و دسترس پذيري به کار مي رفته است.
تحليل درخت رخداد (ETA)

ETA براي تحليل فرايندهاي پيچيده اي مناسب است که داراي چندين لايه سيستم ايمني يا رويه هاي اضطراري براي واکنش نسبت به رخداد آغازين مي باشند.
تحليل خطر و قابليت بهره برداري (HAZOP)

در تحليل HAZOP  يک گروه چند تخصصي با استفاده از رويکردي سيستماتيک اقدام به شناسايي خطرات و مشکلات قابليت بهره‌برداري مي نمايد که در نتيجه انحراف از محدودة مورد نظر براي شرايط فرايند رخ مي دهند. رهبر مجرب گروه به صورت سيستماتيک و با استفاده از مجموعه اي از «لغات راهنما» که براي «پارامترهاي فرايند» در مکانهاي مجزا يا «نقاط مورد مطالعه» در سيستم فرايندکاربرد دارد، گروه را در مورد طراحي کارخانه راهنمايي مي کند. «نقطة مورد مطالعه» ممکن است يک نقطة مجزا در سيستم فرايند يا خط خاصي از خطوط لوله باشد.

تحليل حالات خرابي و آثار آن (FMEA)

FMEA براي شناسايي ترکيب خرابيهايي که ممکن است به حادثه منجر شوند، مناسب نيست. FMEA را مي توان به همراه ساير تکنيکهاي شناسايي خطر مانند HAZOP براي تحقيقات ويژه مانند سيستمهاي ابزار دقيق ويژه يا پيچيده، به کار برد.

مدلسازي اثرات فيزيکي (PEM)

PEM تکنيکي است که در آن از مدلسازي رياضي (معمولاً کامپيوتري) براي پيش‌بيني رفتار فيزيکي در شرايط حادثه استفاده مي شود. از PEM به طور گسترده در QRA جهت تخمين کمي ريسک استفاده مي شود. در بسياري از تکنيکهاي ارزشيابي ديگر که در آنها از مدلسازي رياضي براي تخمين پيامدهاي يک رخداد خطرناک با تواتر نامشخص يا بسيار تخميني استفاده مي شود، اين تکنيک به طور گسترده اي کاربرد دارد.

ارزشيابی اقدامات کاهش ريسک

رتبه بندی کلی اقدامات کاهش ريسک عبارتست از:

الف) پيشگيری

ب) کشف

ج) کنترل

د) کاهش

ه) پاسخ در شرايط اضطراری

همواره در درجة نخست بايستی توجه ويژه ای به اقدامات کاهش ريسک معطوف شود، چرا که موجب حذف يا کاهش احتمال وقوع رخدادهای خطرناک می شوند. کاربرد اصول طراحی ذاتا ايمن تر برای مديريت ريسک ارجحيت دارد.

آکادمی ایمنی و بهداشت hselearn دوره های خود را استانداردهای بین المللی برگزار کرده و تمامی استاندارد ها و سرفصل های تعیین شده از طرف این سازمان را اجرا میکند. هنرجویان پس از اتمام دوره میتوانند در آزمون دوره شرکت کرده و در صورت قبولی مدرک مربوطه را دریافت کنند . این مدرک دارای ارزش بین المللی بوده و دارنده آن میتواند در تمامی کشور های جهان از آن استفاده کند .

مدت دوره  معادل 30 ساعت (8سرفصل) به صورت جزوه آموزشی (فایل pdf)

در مدرک آموزشی صادر شده مدت دوره ذکر خواهد شد.

روش ارایه دوره  غیرحضوری، مجازی (ارسال جزوه pdf)

جهت اطلاعات بیشتر به قسمت دوره های آموزشی مراجعه بفرمایید

گروه آموزشی مدیریت خطر

جهت مشاهده سایر دوره های گروه به قسمت مدیریت خطر مراجعه کنید

پشیناز دوره بدون پیشنیاز (شرکت برای عموم آزاد است)

دوره تخصصی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 بدون پیشنیاز است

سرفصل های دوره 1- آشنایی با استاندارد بین المللی2016.ISO17776
2- اصطلاحات و تعاریف رایج استاندارد ISO17776
3- شناسایی، ارزیابی ، کنترل و کاهش خطرات HSE
4- فرآیند مدیریت ریسک
5- مدیریت ریسک سازمان،کارکنان و محیط زیست
6- مستندسازي و طبقه بندي خطرات
7- آشنایی با تکنیک هاي مختلف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
(HAZOP-PHA-ETA-FTA-PHA-JHAHAZID-HRA-FMEA)
8- شناسایی و ارزیابی خطرات در فعالیت هاي اکتشاف و تولید امادگی جهت کاربرد
صحیح فنون ارزیابی ریسک
هزینه دوره »»» هزینه صدور گواهینامه (یک مدرک به انتخاب شرکت کننده)

به غیر از هزینه صدور گواهینامه دوره ایمنی و بهداشت صنعتی هیچ هزینه اضافی پرداخت نخواهید نمود.

مدارک دوره لطفا جهت اطلاعات بیشتر بر روی هر قسمت کلیک کنبد:

گواهینامه بین المللی QAL انگلستان با ریجستر آنلاین و تاییدیه از سازمان ASCB

گواهینامه HSE ایجوش (بصورت لاتین و فارسی)

گواهینامه بین المللی QAS انگلستان با ریجستر آنلاین و تاییدیه از سازمان ASCB

گواهی نامه بین المللی آکادمی MPT اتریش با ریجستر آنلاین

سایر مدارک معتبر بین المللی و داخلی با ضمانت اعتبار

نحوه ثبت نام جهت ثبت نام می توانید از قسمت بالا گزینه افزودن به سبد خرید را انتخاب نموده و مراحل ثبت نام را تا پایان ادامه دهید. در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید در تلگرام یا واتس آپ به شماره 09109909003 پیام ارسال فرمایید
پشتیبانی جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر در خصوص دوره میتوانید در ساعات اداری (8 الی 14) با شماره های معرفی شده 03137777403 الی 03137777405 تماس حاصل فرمایید. همچنین در ساعات غیرکاری می توانید با شماره 09109909003 در پشتیبانی تلگرام یا واتس آپ پیام ارسال فرمایید.
کلمات کلیدی دوره تخصصی آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776, تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 , مدرک بین المللی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 ,  مدرک دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 , دوره آموزشی تکنیک هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO17776 , دوره تخصصی, دوره غیرحضوری ,دوره مجازی

لطفا جهت هر گونه اطلاعات بیشتر در پیام رسان تلگرام یا واتس آپ به شماره 09109909003 پیام ارسال فرمایید. در صورت عدم دریافت پاسخ به علت شلوغی لطفا پیام خود را دوباره ارسال فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک”